Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

travelling alone...

To travel alone is to find the answers you’ve been seeking and discover the questions to all your unfounded thoughts. It is your world. It is your adventure

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου